Familierecht

Bij Bowman Advocaten erkennen we de gevoelige en persoonlijke aard van familierechtdossiers. We zijn er om u bij te staan en te begeleiden door de juridische en praktische hindernissen die zich kunnen voordoen in elke belangrijke fase in uw leven. We zoeken met integriteit, empathie en juridische expertise naar een oplossing afgestemd op uw unieke behoeften. Zijn er kinderen betrokken, dan trachten we ook steeds het belang van het kind voorop te stellen.

Concreet verlenen wij juridische bijstand en ondersteuning in situaties zoals de volgende:

 • Wanneer u gehuwd bent of (wettelijk) samenwonend en u gaat uit elkaar, dan moeten er heel wat zaken geregeld worden.
  Wie blijft er in de gezinswoning wonen en moet daarvoor een vergoeding betaald worden?
  Welke verblijfsregeling en financiële afspraken moeten er voorzien worden voor de kinderen?
  Bent u gehouden om een persoonlijk onderhoudsgeld te betalen aan uw ex-partner of wil u weten of u er zelf recht op heeft?
  Hoe moeten alle goederen verdeeld worden en wie mag wat voorlopig gebruiken?
  Hoe zit het met de lening(en) die jullie samen hebben afgesloten?
  Werden er afspraken gemaakt in het verleden maar zijn de omstandigheden inmiddels gewijzigd en vindt u dat de regeling hieraan moet worden aangepast?
 • Wanneer de vader van uw kind weigert om jullie kind te erkennen, dan kunnen we u helpen om de afstamming te laten vaststellen en/of een onderhoudsbijdrage voor uw kind te vragen.
   

 • Betwijfelt u als mogelijke vader zelf of u de biologische vader van een kind bent, dan kunnen we u bijstaan om de nodige vaststellingen te laten doen.
   

 • Bij de verdeling van een erfenis kan er onenigheid ontstaan tussen de erfgenamen en dan is het belangrijk dat u weet waarop u recht heeft.
  Als uw minderjarig kind erfgenaam wordt, wat kan u dan als ouder doen om de rechten van uw kind te vrijwaren?
   

 • Wanneer u een bijzondere band heeft met een kind als grootouder, tante, peter,… en er ontstaat ruzie met de ouders: kan u dan nog contact hebben met het kind en op welke manier?
   

 • Bent u familie van of kent u iemand die psychisch of fysiek kwetsbaar is en wil u weten hoe die persoon beschermd en geholpen kan worden?


Heeft u vragen?
Wij zijn er om u te helpen.

Bowman Advocaten

Van Eycklei 45
2018 Antwerpen

Het Kantoor

2023 © All Rights Reserved