Jeugdrecht

In het kader van het jeugdrecht staan wij zowel minderjarigen als hun ouders bij. Elke minderjarige, die in contact komt met justitie heeft recht op de bijstand van een pro deo (gratis) jeugdadvocaat.

Als jeugdadvocaten volgden wij een jaar lang een verplichte opleiding jeugdrecht.

Wanneer minderjarigen in contact komen met het gerecht, hebben ook hun ouders vaak juridische bijstand nodig. Op grond van artikel 1384, lid 2 van het oud Burgerlijk wetboek moeten ouders in principe bijvoorbeeld de schade vergoeden, die hun minderjarige kinderen veroorzaakten aan derden.

Aangezien wij als jeugdadvocaten ‘kind aan huis zijn ‘ bij de jeugdrechtbank, zijn wij ook voor de bijstand aan ouders erg goed geplaatst.

Concreet verlenen wij juridische bijstand en ondersteuning in de volgende situaties:

 

Voor Minderjarigen

 • Je wordt/werd onder toezicht geplaatst van de jeugdrechtbank omdat je thuissituatie niet veilig is of lijkt. We kunnen je o.a. bijstaan tijdens gesprekken met de jeugdrechter, met begeleiding of met de consulent.
   
 • Je geraakte als dader betrokken bij (strafrechtelijke) feiten. Nog vóór je door de politie wordt uitgenodigd om verhoord te worden, kan je bij ons informatie en advies krijgen.
   
 • Je ontving een uitnodiging van de politie om over bepaalde feiten verhoord te worden. We bereiden dit verhoor met je voor en gaan met je mee naar de politie om te bewaken dat het verhoor op een correcte manier verloopt.
   
 • Je was betrokken bij strafrechtelijke feiten en je ontving een uitnodiging van het Parket van de Procureur des Konings om op gesprek te komen. Wij kunnen het dossier gaan inkijken en jou tijdens dit gesprek bijstaan.
   
 • Je werd het slachtoffer van (strafrechtelijke) feiten, gepleegd door een minderjarige of meerderjarige dader. We kunnen je bijstaan om een schadevergoeding te bekomen.
   
 •  Je ouders gaan scheiden of leven reeds gescheiden en voeren een procedure voor de familierechtbank over waar en bij wie jij voortaan zal wonen. We kunnen je bijstaan wanneer je hierin jouw stem wil laten horen.

 

Voor Ouders

 • Uw kind wordt onder toezicht van de jeugdrechtbank geplaatst. We kunnen u o.a. bijstaan in het kader van de zittingen op de jeugdrechtbank, bij besprekingen met de jeugdrechter, bij besprekingen met de consulent van de sociale dienst of de begeleiding.
   
 • Uw kind veroorzaakte schade aan derden, al dan niet in het kader van strafrechtelijke feiten. We kunnen u o.a. bijstaan bij het innemen van een standpunt aangaande de gevraagde schadevergoeding.
   
 • Uw kind werd het slachtoffer van feiten, gepleegd door een minderjarige of meerderjarige dader. We kunnen u o.a. bijstaan om zowel voor uw minderjarig kind als voor u zelf een schadevergoeding te vorderen.

Heeft u vragen?
Wij zijn er om u te helpen.

Bowman Advocaten

Van Eycklei 45
2018 Antwerpen

Het Kantoor

2024 © All Rights Reserved