Bemiddeling in familiezaken

Wanneer partners uit elkaar gaan, moeten er heel wat afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld  aangaande de verblijfsregeling van de kinderen, financiële aspecten, het lot van de gezinswoning, enzovoort.  Ook wanneer er in het verleden reeds afspraken gemaakt werden of door de rechtbank opgelegd werden, kunnen de omstandigheden zodanig wijzigen dat een aangepaste regeling nodig wordt.

Bij bemiddeling worden personen in een vertrouwelijk, vrijwillig en transparant kader begeleid om samen tot afspraken te komen. Het voordeel van het bereiken van een akkoord via bemiddeling, is dat partijen verder gaan met een regeling, die niet werd opgelegd door een rechter, maar waarvoor zij zelf kozen. De gemaakte afspraken kunnen nadien op vraag van de partijen wel door de rechtbank bekrachtigd worden in een vonnis.

Waar wij in onze rol van advocaat steeds de belangen van onze cliënt (en de kinderen) vooropstellen, zijn wij in de hoedanigheid van bemiddelaar neutraal. De bemiddelaar moet er immers over waken dat de belangen van alle betrokken partijen behartigd worden. Om deze reden is het belangrijk dat beide partijen niet alleen akkoord gaan met de principes van de bemiddeling, maar eveneens met de persoon van de bemiddelaar.


Advocaten met expertise

Heeft u vragen?
Wij zijn er om u te helpen.

Bowman Advocaten

Van Eycklei 45
2018 Antwerpen

Het Kantoor

2024 © All Rights Reserved