Familiale bemiddeling

Wanneer partners uit elkaar gaan, moeten er heel wat afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld  aangaande de verblijfsregeling van de kinderen, financiële aspecten, het lot van de gezinswoning, enzovoort.  Ook wanneer er in het verleden reeds afspraken gemaakt werden of door de rechtbank opgelegd werden, kunnen de omstandigheden zodanig wijzigen dat een aangepaste regeling nodig wordt.

Bij bemiddeling worden personen in een vertrouwelijk, vrijwillig en transparant kader begeleid om samen tot afspraken te komen. De gemaakte afspraken kunnen nadien door de rechtbank bekrachtigd worden in een vonnis.

Mr. Patricia Bowman en Mr. Kristien Boumans zijn naast advocaat ook erkend bemiddelaar in familiezaken. Als bemiddelaar zijn zij neutraal in die zin dat zij trachten erover te waken dat de belangen van alle betrokken partijen gediend worden.