Domeinen

burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
schadedossiers, gerechtelijke expertises, opstellen schadeclaims (materieel, lichamelijk, moreel)
contractueel en buitencontractueel
overheidsaansprakelijkheid
verhouding diverse verzekeringen
medische aansprakelijkheid

collectieve schuldenregeling
bijstand en advies persoonlijke schuldenlast
aangifte en opvolging collectieve schuldenregeling van debiteuren (zie ook debiteurenbeheer)
Mr. Patricia Bowman is schuldbemiddelaar

personen- en familierecht
echtscheiding
onderhoudsgeld
omgangsregelingen

fiscaal recht

onroerend goed recht
aannemingsrecht: aansprakelijkheid aannemers en architecten, gerechtelijke expertises
onroerend goed: koop-verkoop onroerende goederen, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, huurrecht

debiteurenbeheer
invordering openstaande facturen (van aanmaning tot gedwongen uitvoering)

algemeen contractenrecht en verbintenissenrecht
opstellen en advies contracten
(gedwongen) uivoering contracten
factuurvoorwaarden
aanneming van werken en diensten, samenwerkingsovereenkomsten, handelscontracten, koopovereenkomsten,…

verkeersrecht
bijstand in geval van verkeersovertredingen
opvolging uitvoering en gevolgen rechterlijke uitspraken
rechten van slachtoffers van verkeersongevallen (zie ook aansprakelijkheidsrecht)

insolventierecht
beslagrecht
zekerheden
begeleiding in geval van financiële moeilijkheden (zowel bedrijven als particulieren)