Domeinen

Burgerlijk aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

 • schadedossiers, gerechtelijke expertises, opstellen schadeclaims (materieel, lichamelijk, moreel)
 • contractueel en buitencontractueel
 • overheidsaansprakelijkheid
 • verhouding diverse verzekeringen
 • medische aansprakelijkheid

Collectieve schuldenregeling

 • bijstand en advies persoonlijke schuldenlast
 • aangifte en opvolging collectieve schuldenregeling van debiteuren (zie ook debiteurenbeheer)
 • Mr. Patricia Bowman is schuldbemiddelaar

Personen- en familierecht

 • echtscheiding
 • onderhoudsgeld
 • omgangsregelingen

Jeugdrecht

 • Bijstand van minderjarigen tijdens verhoren
 • Bijstand en vertegenwoordiging van minderjarigen die als misdrijf omschreven feiten hebben gepleegd
 • Bijstand en vertegenwoordiging van minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden
 • Mr. Chris Verstappen en Mr. Kristien Boumans zijn jeugdadvocaat

Fiscaal recht

Onroerend goed recht

 • aannemingsrecht: aansprakelijkheid aannemers en architecten, gerechtelijke expertises
 • onroerend goed: koop-verkoop onroerende goederen, erfdienstbaarheden, mede-eigendom, huurrecht

Debiteurenbeheer

 • invordering openstaande facturen (van aanmaning tot gedwongen uitvoering)

Algemeen contractenrecht en verbintenissenrecht

 • opstellen en advies contracten
 • (gedwongen) uivoering contracten
 • factuurvoorwaarden
 • aanneming van werken en diensten, samenwerkingsovereenkomsten, handelscontracten, koopovereenkomsten,…

Verkeersrecht

 • bijstand in geval van verkeersovertredingen
 • opvolging uitvoering en gevolgen rechterlijke uitspraken
 • rechten van slachtoffers van verkeersongevallen (zie ook aansprakelijkheidsrecht)

Insolventierecht

 • beslagrecht
 • zekerheden
 • begeleiding in geval van financiële moeilijkheden (zowel bedrijven als particulieren)