De Braekeleer Sarah

  • Licentiaat in de rechten (UA 2006)
  • Credits MANAMA Ficaal Recht (UA 2008)
  • Ingeschreven aan de Balie te Antwerpen sedert 2006
  • Voorkeurmateries: lokale fiscaliteit, aansprakelijkheidsrecht met inbegrip van verkeers- en verzekeringsrecht, bijzondere overeenkomsten, meer bepaald huur en koop.

Tel.: +32 3 239 90 81
Fax : +32 3 239 90 82
Email: [hide_email sarah@bowman.be]

Kantoor : Buizegemlei 158, Edegem – 03 458 04 82 – [hide_email advocaat@sarahdebraekeleer.be]