De Braekeleer Sarah

  • Licentiaat in de rechten (UA 2006)
  • Credits MANAMA Ficaal Recht (UA 2008)
  • Ingeschreven aan de Balie te Antwerpen sedert 2006
  • Voorkeurmateries: lokale fiscaliteit, aansprakelijkheidsrecht met inbegrip van verkeers- en verzekeringsrecht, bijzondere overeenkomsten, meer bepaald huur en koop.

Bijkantoor: Rombaut Keldermansstraat 6, Edegem – 03/458.04.82